"АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД
София 1000
ул."Неофит Рилски" 46
тел. 98 00 556; 98 00 557
e-mail:office@arteks.net

Председател на СД на "АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД
арх.Пламен Мирянов

Отдел "Продажби"          - 0886 000 500   
 
                                         sales@arteks.net

                                         - 0884 000 500 
                                         - 0888 801 546

Отдел "Строителство"
инж.Данаил Желязков
инж.Кирил Георгиев

Отдел "ПТО" -
 pto@arteks.net  
инж.Добромир Димов

Отдел "Финанси и Планиране"
 - fso@arteks.net
Мирослава Димова

Отдел "Техническа Документация"
Елеонора Радева

"Юридически Отдел"
адв.Станислав Лазаров

Проектиране:
„АРТЕКС ПРОЕКТ” ЕООД

арх.Радослав Борисов
арх.Валентин Валентинов


 
 
Обновен на
07.07.2015
Дизайн ARTEKS
All rights reserved