Първи конгрес на Съвета на жените предприемачи

В периода 29.09.2011 г. – 2.10.2011 г., в Истанбул се проведе Първият конгрес на Съвета на жените предприемачи към Асоциацията на балканските палати (ABC). 
Арх. Весела Мирянова е член на Управителния съвет на Българската асоциация на жените предприемачи. 
Целта на АВС е индивидуално икономическо развитие на всяка от страните членове, но и на региона като цяло. Асоциацията се ангажира в определяне на общи икономически интереси, идентифициране на допълнителните такива и представяне, въвеждане на международни признати стандарти и критерии. По отношение на това АВС улеснява необходимите структурни промени в икономиките на отделните страни и по този начин подпомага участието им в световните интеграционни процеси. 
Асоциацията на жените предприемачи работи конкретно за подпомагане на женското предприемачество, подобряване уменията на жените предприемачи от Балканския регион и насърчаване на по-активното участие на жените в икономическата дейност на страните.

Затвори