Арх. Весела Мирянова представлява България и българските жени предприемачи

БТПП на среща на Съвета на жените предприемачи на Балканите. На 29.11.2012 г. в Никозия, Кипър, се проведе среща на Съвета на жените предприемачи към Асоциацията на балканските палати /АВС/, организирана от Кипърската търговско-промишлена палата и ABC. На събитието се включиха Панайотис Лоизидес, главен секретар на Кипърската търговско-промишлена палата, Александра Галану, председател на Кипърската федерация за бизнес и жени професионалисти. Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов взе участие в срещата на Съвета на жените предприемачи към АВС. Българските жени предприемачи бяха представени от архитект Весела Мирянова. В изказването си тя изтъкна, че силната и влиятелна организация е в основата на многото положителните промени в обществото. Жените предприемачи могат да бъдат пример за достойни професионалисти, които по законен път, решително и с много труд създават перспективите пред България. По време на срещата бяха разисквани актуални проблеми и въпроси, касаещи жените предприемачи - нужда от обучение, източници на финансиране, намаляване на дискриминацията и др. Съветът на жените предприемачи към Асоциацията на балканските палати е създадена да подпомогне жените в предприемаческата им дейност, да посредничи за установяване на бизнес контакти; да съдейства за информационното осигуряване, научното обслужване, управленското консултиране на своите членове и др. Като неправителствена организация тя цели да стимулира женското предприемачество в България в сътрудничество с държавните институции, бизнес средите и други неправителствени организации от страната и чужбина. Съветът бе създаден 2010г. с активното участие на БТПП и има за цел обединяване на жените в бизнеса в страните на Балканите.

Затвори