• У дома е бъдещето

  За последните 24 години в АРТЕКС успяваме да сме в крак с изискванията на клиента, на обществото и околната среда. Стараем се да предлагаме истински отговорен и достоен продукт - ПРОДУКТ ДИАМАНТ, който да служи безкомпромисно на всеки един от трите компонента - клиент, общество, околна среда.
  Времената скоростно се менят, изискванията КЪМ СГРАДИТЕ НА БЪДЕЩЕТО стават все повече. Заедно с тях нарастват методите и технологиите, които да бъдат внедрени в тях. Фасадите стават по-дръзки, сградите все по-високи, материалите все по-устойчиви, използваните системи и технологии все "по-зелени". В отговор на всички тези изисквания, АРТЕКС представя на София СВОЯ ВТОРИ ДИАМАНТ.
 • В АРТЕКС разбираме, че домът и средата, които човек обитава, са първата стъпка към здравословния начин на живот.
  Новата сграда ДИАМАНТ 2 улавя слънчевите лъчи – по-голямата част от жилищата (2-3-4-стайни и многостайни) са с южно изложение. Паркирането (за 212 автомобила) е подземно, създадени са нови зелени площи.
  Предвидено е заведение за хранене на три нива, внушително фоайе към проектирана вътрешна градина – всички те допълват облика на 17-етажната сграда, в която технологиите са високи, но дискретни, а луксът е лекотата на безгрижния бит.
  Защото чистотата, блясъкът и класата на диаманта не могат да бъдат надминати...
Затвори