Съдът спря издаването на заповедта на ДНСК за спиране на "ЗЛАТЕН ВЕК“

28.06.2021

СЪДЪТ СПРЯ ИЗДАВАНЕТО НА ЗАПОВЕДТА НА ДНСК ЗА СПИРАНЕ НА „ЗЛАТЕН ВЕК“

Съдът спря ДНСК да издаде пореден незаконосъобразен акт.

Със свое Определение № 4726 от 25.06.2021 г. Административен съд – София град спря издаването на заповед за спиране на строежа „Златен век“, която ДНСК поиска да наложи с издаването на Констативен акт от 18.06.2021.

В мотивите съдът счита, че „последващо евентуално незаконосъобразно спиране на строежа ще причини значителни и трудно поправими вреди за дружеството“ в размер на милиони.

„Винаги сме вярвали във върховенството на закона и знаем, че всичко с Разрешителното за строеж и документацията на „Златен век“ е изрядно, защото за нас това е основополагаща ценност в бизнеса! Ще се борим докрай за справедливост! – категорични са от АРТЕКС.

СТРОИТЕЛСТВОТО НА „ЗЛАТЕН ВЕК“ ПРОДЪЛЖАВА!

Затвори