Арх. Пламен Мирянов - създателят на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ, навърши 50 години

Изразът „човекът АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” се оказва неприемлив за арх. Мирянов. Да, вярно, той е започнал всичко това през 1993 година. Негова е идеята за тази изцяло българска архитектурно-строителна компания, за естетиката, която утвърждава, за етичните принципи в бизнеса, отстоявани във всякакви обстоятелства, но АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ не може да бъде един човек. „АРТЕКС е обещание, което сме дали пред нашето общество, за съзидание, за почтен и стойностен градеж. Това е преди всичко ангажимент – и професионален, и граждански, а той може да се изпълнява само от хора, много хора. За нас подхожда повече думата съмишленици, а не екип”. 

„Нашите собствени критерии трябва да са по-високи от всеки критерий, който може да бъде приложен към теб и твоята работа. Въпросът не е кого си задминал, а колко напред можеш да отидеш. Не можем да оставим хората да искат малко от нас, да се задоволяват с нещо посредствено. Това ще ни провали като професионалисти, а и като личности”. 

За всеки успехът е важен, нали? Успехът за арх.Мирянов е именно дирята на доброто след човека, доброто за другите, за обществото. „Работата ни дава още една възможност за добро, ако я вършим почтено. Всъщност най-голямото постижение е собствената ни почтеност. Не можем да прикрием липсата й. Притежанията или известността са притурки някакви, декор”.

Затвори